جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱

تسلیت

ختم رسل بسوی جنان می کند سفر                جان جهانیان ز جهان میکند سفر

ریزند خون ز دیده ، که در آخر صفر                        کز پیکر وجود، روان می کند سفر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 11:6 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

پیام تنبّه

محرم و صفر زمان بالیدن است نه فقط نالیدن ، بساطش آموزه است نه موزه ،تمرین خوب نگریستن است نه خوب گریستن ،نماد شعور مذهب است نه فقط شور مذهب . منتظران مهدی (عج) به هوش باشند که حسین (ع) را منتظرانش کشتند .

                                                                                  گروه ادبیات ملایر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 19:7 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

نمونه سوال

به نام خدا

نام ونام خانوادگی :                                امتحان تستی ادبیات فارسی (3)     تاریخ امتحان 23/8/86       ( الف)

 

1

در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی ........... سجع وجود دارد .

1 ــ ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام .                 2 ــ از گل بستان یقینی مانده بود که کتاب گلستان تمام گشت .

3 ــ منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت .

4ــ بقیت عمر معتکف نشیند و خاموشی گزیند .

 

 

2

نوع نثر کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1ــ قابوس نامه            2ــ کلیله و دمنه         3 ــ  تاریخ بلعمی          4 ـــ سیاست نامه

 

 

3

 تعریف کدام یک از اصطلاحات بدیعی این چنین است « کلمات هم آهنگ که در آخر جمله های یک عبارت می آورند .»

1 ــ قافیه           2 ــ وزن            3 ــ ردیف                 4 ــ سجع

 

 

4

کدام یک از بیت های زیر اشاره به آیه ی « لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون » دارد ؟

1ــ کرم بین و لطف خداوند گار         گنه بنده کرده ست و او شرمسار

2 ــ خوردست خدا زروی تعظیم         سوگند به روی همچو ماهت

3ــ جـــبریــــــل مقـیــم آستــانت        افلاک حریـــم بـــــارگـــاهــت

4ــ ای طـــاق نـهـــم رواق بــالا        بشکسته ز گوشه ی کلاهــت    

 

 

5

« جـیـب » یعنی :                1ــ پیشانی             2 ــ چهره          3 ــ گریبان            4 ــ جامه

 

 

6

« را » در عبارت « دامنی پر گل کنم هدیه ی اصحاب را » چه نقشی دارد ؟

1 ــ نشانه ی مفعولی            2 ــ حرف اضافه               3 ــ حرف ربط               4 ــ فک اضافه

 

 

7

این تعریف در مورد کدام قالب شعری درست است ؟

« شعری است چند بخشی که هر بخش آن از نظر قافیه و درون مایه مانند قصیده و غزل است . این بخش ها را بیت مصرع  متفاوت و نامکرری به هم می پیوندد .

1ــ چهار پاره            2ـــ مثنوی             3 ــ ترجیع بند            4 ــ ترکیب بند

  

 

8

کدام یک از بیت های زیر دارای اغراق است ؟

1 ـــ مزن بر سر ناتوان دست زور              که روزی درافتی به پایش چو مور

2 ــ مکن با فرو مایه مردم نشست              چو کردی ز هیبت فرو شوی دست

3ــ که گفتت برو دست رستم ببند                نبندد مرا دست چرخ بلند

4 ــ میازار موری که دانه کش است           که جان دارد و جان شیرین خوش است

 

 

9

کدام یک از گزینه های زیر جزو زمینه های اصلی حماسه نیست ؟

1ــ بیان واقعیت ها          2 ــ زمینه ی ملی                   3ــ قهرمانی           4ــ خرق عادت

 

 

10

اغراق بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است ؟

« دلم گرفته از این روزها ،دلم تنگ است             میان ما و نرسیدن هزار فرسنگ است»

1ــ   دل تنگ             2ــ گرقتگی دل          3ــ هـزار فرسنگ         ــ رسیدن

 

 

11

کدام یک ازگزینه های زیر از آثارکمال الملک است ؟

1ــ شام آخر               2ــ میدان کربلا               3 ــ ظهر عاشورا             4 ــ نیایش

 

 

12

« به باد افره این گناهم مگیر » یعنی :

1ــ مرا به خاطر بدی ای که کردم ببخش                       2 ــ مرا به خاطر بدی هایم به دوزخ مبر .

3ــ به کیفر این گناه مرا مجازات مکن .                       4ــ از کار خوبی که انجام دادم به درگاه تو سپاس می گویم .

 

 

13

کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

1 ــ هماورد           2 ــ برگستوان             3 ــ گبر              4 ــ جوشن

 

 

14

« خرد را مکن با دل اندر مغاک » یعنی :

1ــ دل و عقلت را کنار هم قرار مده  .                         2ــ خلاف عقل کاری را انجام مده .

3ــ دلت را به خاطر عقلت در چاه نینداز .                     4ــ دلت را همراه با عقل نابود کن .

منظور از« شاه شهید » و « شاه زنده »  در عبارت زیرچه کسانی است ؟

« شما که پرده ها از صورت شاه شهید ساخته اید یکی هم از این شاه زنده بسازید .»

1ـ مظفر الدین شاه ـــ رضا خان                        2ــ رضا خان ـــ ناصرالدین شاه

3ــ ناصرالدین شاه ــ  محمد رضا شاه                 4ــ  ناصرالدین شاه ـــ رضا خان

 

 

16

« مطاع » یعنی :          1ــ اطاعت کننده             2ــ کالا          3ــ اطاعت شده             4ــ اطاعت کردن

 

 

17

پیوستگی منظم اعمال و حوادث داستان که مبتنی بر رابطه ی علت و معلولی است ............ می گویند .

1ــ درون مایه           2ــ لحن              3ــ طرح                  4ــ زاویه ی دید

                         

 

18

داستان « گـــاو » در کدام کتاب غلامحسین ساعدی آمده است ؟

1ــ آی با کلاه ، آی بی کلاه        2ــ عزاداران بیل           3ــ چوب به دست های ورزیل         4 ــ هیچ کدام

 

 

19

« نفله شدن » یعنی :      1ــ خوشحال شدن      2ــ عصبانی شدن         3ـــ نابود شدن            4ــ دیوانه شدن

 

 

20

« پا پی شدن » یعنی :      1ــ  فرار کردن         2ــ دنبال کردن            3ــ  نگاه کردن             4ــ دویدن  

 

 

 

 

                                                                                       «  مـــانــــا و دانـــــا باشــیــــد  »

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 19:2 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

جمله های حکیمانه

قومي خدا را به اميد پاداش نيايش مي‌كنند. اين عبادت بازرگانان است. گروهي از روي ترس، بندگي مي‌كنند. اين نوع بندگي مخصوص بردگان است. مردمي خدا را از باب سپاس نعمت‌‌هاي او ستايش مي‌كنند. اين روش آزادگان است. امام حسین(ع)

حسین (ع) بیشتر از آب تشنه ی لبیک بود.افسوس که به جای افکارش، زخم های تنش را نشانمان دادند و بزرگترین دردش را بی آبی نامیدند. دکترعلی شریعتی

در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد. خواجه عبدالله انصاری

 اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند. حضرت علی(ع)

                                                                                                      گروه ادبیات ملایر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 18:56 |  لینک ثابت   • 

سه شنبه پنجم دی ۱۳۹۱

                                                  به نام خداوند امید

     با توکل به خداوند متعال و درود بر پیامبر اسلام (ص)اولین مجمع عمومی  گروه زبان وادبیات فارسی  شهرستان ملایر در سال تحصیلی 91-92 در روز چهارشنبه تاریخ 91/9/8 ساعت 3 بعداظهر در دبیرستان  نمونه سیفیه با حضور همکاران محترم گروه برگزار گردید در این جلسه  ،مباحثی در زمینه ی زبان شناسی و دستور زبان عنوان گردید  ،جلسه با حضور جناب آقای حیدر رضایی معاونت محترم آموزشی به کار خود پایان داد .

                                                                                           گروه آموزش ادبیات فارسی ملایر    


نوشته شده توسط گروه ادبیات در 18:22 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱

گزارش مجمع عمومی ادبیات ملایر

با سلام

سومین مجمع عمومی گروه آموزشی ادبیات فارسی شهرستان ملایر در روز سه شنبه تاریخ 19/2/91 در کنار اعضای محترم انجمن ادبی فرهنگ واقع در کتابخانه ی فرهنگیان در ساعت 5 /4بعداظهر با هدف آشنایی  بیشتربا این بزرگواران و بحث پیرامون مسایل ادبی تشکیل گردید در این جلسه که تا ساعت 6 ادامه یافت اشعاری در توصیف مقام معلم قرائت گردید .

                                                                                              گروه آموزشی ادبیات ملایر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 12:10 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱

 باعرض ادب و احترام

درتاریخ 27/1/91 روز یک شنبه همایش بزرگداشت عطار نیشابوری و همچنین در تاریخ  3/2/91همایش بزرگداشت فرمانروای ملک سخن سعدی شیرازی و سهراب سپهری با همکاری پژوهش سرای دانش آموزی و همراهی همکاران محترم گروه آموزشی ادبیات در دبیرستان دخترانه شاهد  برگزار گردید دراین همایش ها همکاران  محترم و دانش آموزان عزیز مقالات خود را ارائه نمودند .که در پایان از آنان تقدیر به عمل آمد .

                                                                                           گروه آموزشی ادبیات فارسی ملایر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 11:48 |  لینک ثابت   • 

جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱

درکنار نام پاک فاطمه جانماز عشق را وا می کنم دست حاجت را به عشق فاطمه رو به سوی نور ؛ بالا میکنم با قسم بر آبروی حضرتش آرزویت را تمنا می کنم سالروز ولادت بزرگ بانوی اسلام و روز زن مبارک باد.

                                                                                          گروه ادبیات شهرستان ملایر

نوشته شده توسط گروه ادبیات در 13:24 |  لینک ثابت   • 

یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱

معرفی قهرمان پاک بین ملایری شاعر عصر مشروطه

  ميرزا قهرمان پاك بين آورزماني ملايري روستازاده‌اي دانشمند كه به وزيري ديوان شعر وادب رسيد؛ازجمله نوادر وچهره‌هاي ناشناخته‌ي خطّه‌ي سرسبز ملاير دردوره ي مشروطه است.وي درسال 1258 خورشيدي درروستاي آورزمان ازتوابع شهرستان ملاير چشم به جهان گشود


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه ادبیات در 15:27 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۱

معرفی چند فرهنگ معتبر و معروف زبان فارسی از مسعود ابراهیمی دبیر ادبیات ملایر

ابراهیم پورداوود در پیشگفتار «فرهنگ پهلوی به فارسی» دکتر بهرام فره‌وشی می‌نویسد از زمان ساسانیان فرهنگ یا واژه‌نامه‌ای در دست است به نام «فرهنگ اوییم» (Oim) که در آن ۱۰۰۰ واژه‌ی اوستایی به ۲۲۵۰ واژه‌ی پهلوی (پارسی میانه) برگردانده شده است.

در اینجا به چند فرهنگ معروف زبان پارسی نو یا پارسی دری به ترتیب تاریخی اشاره می‌کنم:

- لغت فُرس
شاید قدیمی‌ترین فرهنگ زبان پارسی دری که به دست ما رسیده «لغت فُرس» (واژگان پارسی) نوشته‌ی علی پسر احمد معروف به «اسدی توسی» (درگذشته به سال ۴۶۵ ق/ ۴۵۱ خ / ۱۰۷۲ م) باشد. اسدی شاعری بود اهل توس و به سبک شاهنامه‌ی فردوسی، داستان رزمی و حماسی «گرشاسپ‌نامه» را سرود. اسدی توسی از واژه‌شناسان بود و در این فن مهارت داشته و بسیاری از دیوان‌های شاعران گذشته را از روی دقت خوانده و واژگان کمیاب آنها را نیز می‌داسنت و گاهی این واژه‌ها را در شعرهای خود از جمله در گرشاسپ‌نامه به کار برده است. اسدی وقتی به آذربایجان رفت متوجه شد برخی واژگان در زبان پارسی دری خراسان و فرارود (ماوراءالنهر) به کار می‌روند که در پارسی آذربایجان به کار نمی‌روند. از این رو برای شاعران آن خطه از ایران بزرگ فرهنگی نوشت و معنای این واژه‌ها را همراه با بیت‌های نمونه توضیح داد. این فرهنگ دارای ۳۵۰۰ درآیه (سرواژه) است و چون برای شاعران نوشته شده ترتیب آن بر اساس حرف آخر واژگان است که در قافیه‌بندی به کار می‌آید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط گروه ادبیات در 20:52 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر