سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹

اسامی دبیران گروه زبان و ادبیات فارسی ملایر

اسامی دبیران گروه زبان و ادبیات فارسی ملایر (آقایان)
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک
۱ مسعود ابراهیمی کارشناس ارشدادبیات
۲ حمزه امیدی کارشناس ارشدادبیات
۳ غلامحسن احمدوند دانشجوی دکترا
۴ حمید احمدی کارشناس ادبیات
۵ حسین اکبری کارشناس ادبیات
۶ کیانوش قلعه برخورداری کارشناس ارشدادبیات
۷ حسین بیات کارشناس ارشدادبیات
۸ شمس اله بابایی دانشجوی ارشدادبیات
۹ بهمن بیانی دانشجوی ارشدادبیات
۱۰ هادی حاتمی دانشجوی دکترا
۱۱ حبیب اله حمیدی کارشناس ارشدادبیات
۱۲ محمود رضایی کارشناس ارشدادبیات
۱۳ فردین رضایی کارشناس ادبیات
۱۴ روح اله رسولی کارشناس ارشدادبیات
۱۵ مجید رحیمی کارشناس ادبیات
۱۶ محمد علی زهروند کارشناس ادبیات
۱۷ محمود شعبانی دانشجوی دکترا
۱۸ محمد شاملو کاظمی کارشناس ارشدادبیات
۱۹ علی شهابی کارشناس ارشدادبیات
۲۰ بهرام صفدری کارشناس ادبیات
۲۱ مراد طاهر نیا کارشناس ادبیات
۲۲ همایون عضدی قاجار کارشناس ارشدادبیات
۲۳ افشین فراهانی کارشناس ارشدادبیات
۲۴ حمید رضا فقیهی کارشناس ارشدادبیات
۲۵ عباس فلاحی کارشناس ادبیات
۲۶ عباس کاظمی کارشناس ارشدادبیات
۲۷ مجتبی محمدی دانشجوی ارشدادبیات
۲۸ احمد مهدی پور کارشناس ادبیات
۲۹ رسول مفوض کارشناس ادبیات
نوشته شده توسط گروه ادبیات در 9:15 |  لینک ثابت   •